Frequently Asked Questions

עצמאי יכול לעשות את הנהלת החשבונות שלו לבד ואף להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה?


כן, אבל לא מומלץ, שכן כל אחד צריך לעסוק בעבודתו. רו"ח שזהו עבודתו יכול למקסם את החסכון במס מה שעצמאי שאינו בקיא בתחום לא יכול לעשות זאת. בנוסף, עין מקצועית שרואה את תוצאות פעילותך יכולה ללוות ולהדריך אותך בהגדלת הכנסותיך.
בכל שנה אחרי שמוגש לי הדוח אני מקבל חוב שמן ממס הכנסה או ביטוח לאומי – מה עושים כדי שזה לא יקרה ?


אחת ל- 4 חודשים בוחנים את דוח רווח והפסד ובדוקים את שלמות ההכנסות והוצאות ואת החיוב במס הכנסה ובביטוח לאומי נכון לאותה נקודת זמן. ובהתאם לתוצאות מקבלים החלטות!
מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה?


האבחנה בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה היא לעניין מע"מ בלבד. עוסק פטור הינו עוסק שמחזור עסקאותיו אינו עולה על 99,060 ₪ (בשנת 2017) ואינו בעל אחד מהמקצועות הבאים: . לעומת זאת, עוסק מורשה אינו מוגבל במחזור הכנסות או עיסוק. עוסק פטור אינו משלם מע"מ על הכנסותיו אך גם אינו יכול לקזז תשומות בגין הוצאותיו. עוסק פטור חייב בדיווח למע"מ פעם אחת בשנה לעומת עוסק מורשה שחייב בדיווח חודשי או אחת לחודשיים (תלוי בהיקף הכנסותיו) יש גם הפן הפסיכולוגי: כעוסק פטור אתה מסגיר את העובדה כי היקף פעילותך קטן (עד 99,060 ₪) ולכן לעיתים יש רתיעה ללקוחות להתקשר עימך. כמו כן לעיתים זה יכול להשפיע על התפתחות של העסק שכן כל הזמן יש חשש או טענה לחוסר כדאיות לעבור את המחזור המותר. לסיכום נעדיף עוסק מורשה על עוסק פטור במקרה שיש השקעה גולה בציוד או מלאי או במקרה שיש הוצאות קבועות גדולות ברות קיזוז מע"מ תשומות.
מה ההבדל בין רואה חשבון למנהל חשבונות?


הרבה אנשים אינם יודעים את ההבדל בין השניים ולכן אנסה להסביר את ההבדלים בניהם: מנהל חשבונות הוא אדם שעבר הכשרה קצרה (כשנה) וממוקדת. תפקידו לרכז ולרשום את ההכנסות ההוצאות של העסק. חשוב שמנהל החשבונות יהיה אדם ישר ואמין, איש מקצוע טוב ויסודי ובעל ניסיון. רו"ח הוא אדם שעבר הכשרה אקדמאית ארוכה (כ-4 שנים) ותקופת התמחות של שנתיים שהכשירה אותו פרקטית. לרו"ח יש ידע נרחב פיננסי, מיסויי וכלכלי ולכן יכול לתרום לך מידע זה. לרו"ח סמכויות נרחבות יותר ממנהל חשבונות שכן הוא יכול לייצג אותך ברשויות המס, להגיש עבורך את הדוח השנתי והצהרת ההון למס הכנסה ולתת לך יעוץ בענייני מס – כל אלה מנהל החשבונות אינו מוסמך לתת.
מה ההבדל בין עוסק מורשה לחברה בע"מ? ומה הכי כדאי לפתוח?


בבואנו לקבל החלטה באם לפתוח עוסק מורשה או חברה אנו צריכים לשאול את עצמנו מס' שאלות: האם לעסק סיכונים גבוהים? חברה הינה יישות משפטית נפרדת וככזו בעלי מניותיה מוגבלים באחריותם, זאת בהנחה כי לא חתמו ערבות אישית לחוב החברה ופעלו בתום לב. לכן ככל שהיקף הסיכון של העסק גדול יותר והעסק יכול לחשוף את בעליו לתביעות נעדיף לפעול במסגרת חברה בע"מ. חשוב לציין כי לעניין הסיכון לא מדובר בקווי אשראי/הלוואות שנלקחים על שם החברה לצורך ההשקעה הראשונית שכן הבנקים דואגים להחתים את בעלי המניות בערבויות אישיות. מה רמת הרווחיות הצפויה של העסק? ומה עושים עם הרווחים? אם הרווחים הצפויים גבוהים וחלקם מושקעים בציוד, מלאי, אשראי לקוחות או אפילו רכב מנהלים – עדיף לפעול במסגרת חברה. אם רוב הרווחיים נמשכים למחייה – לא תמיד יהיה כדאי לפעול במסגרת חברה. האם קיימת חובת ניהול חשבונות כפולה? ככל שמחזור ההכנסות של העסק גדול יותר נעדיף לעבוד במסגרת חברה, שכן עסקים בהיקף מחזור גבוה (גם עצמאיים) חייבים בניהול הנהלת חשבונות כפולה שעלותה יקרה יותר באופן ניכר. לכן אם אין חובת הנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות ניהול ספרים יש יתרון לעבוד כעצמאי. תדמית רצויה – התאגדות כחברה מצביעה בדרך כלל על היקף פעילות גדול יותר ורציני יותר ולכן לחברה תדמית מכובדת יותר. לא תמיד זה נכון אבל זהו הרושם הראשוני שהלקוח מקבל.

Loop Genomics
5941 Optical Court
San Jose, CA 95138 USA
Tel: 650-815-7088
Toll-Free: 844-238-1849
Fax: 650-285-2387
sales@loopgenomics.com
techsupport@loopgenomics.com

NAVIGATION

MORE

SUBSCRIBE

© 2020 BY LOOP GENOMICS